Français

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

De Meeûssquare 29
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0409 600 514 - RPR Brussel

E-mail : info@fdgh.be
Tel : +32 (0)2/547 58 01

Privacy notice

Het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening verwerkt de persoonsgegevens die het ontvangt met strikte inachtname van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Het FDGH neemt de bescherming van deze gegevens ter harte en verbindt zich ertoe ze met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het heeft hiertoe een ‘Privacy Notice’ opgesteld die tot doel heeft u hierover volledige informatie te verstrekken, onder meer door toe te lichten hoe het FDGH persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

 

Home | Privacy Notice | Documentatie en interessante links

Vereniging zonder winstgevend doel erkend door Koninklijk besluit van 7 mei 1965