Franšais

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

De Meeûssquare 29
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0409 600 514 - RPR Brussel

E-mail : info@fdgh.be
Tel : +32 (0)2/547 58 01

Welkom op de website van FDGH

Wettelijke en reglementaire teksten: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl

  • Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening in BelgiŰ
  • Koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening
    -> Model van schuldvordering bij het FDGH (in PDF en Word) (voor interventies vanaf 01.01.2019)
    • Dit model is verplicht voor alle schuldvorderingen met betrekking tot interventies vanaf 01/01/2019; bij niet-naleving ervan worden de schuldvorderingen per post teruggestuurd naar de indienende ambulancedienst.
    • Bedankt om de gegevens van de vorderingen in het “ vet “ te vervolledigen.
  • Koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst
  • Koninklijk besluit van 14 december 2018 houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag

De website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid


Home | Privacy Notice | Documentatie en interessante links

Vereniging zonder winstgevend doel erkend door Koninklijk besluit van 7 mei 1965