FDGH - Fonds Voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Huis der Verzekering
de Meeûssquare, 29
B-1000 Brussel

E-mail : info@fdgh.be
Tel : +32 (0)2/547 58 02
Fax : +32 (0)2/547 56 01

Vereniging zonder winstgevend doel erkend door Koninklijk besluit van 7 mei 1965