Français

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

De Meeûssquare 29
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0409 600 514 - RPR Brussel

E-mail : info@fdgh.be
Tel : +32 (0)2/547 58 01

Welkom op de website van FDGH

Het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH) is een waarborgfonds dat werd opgericht door de wet van 8 juli 1964 tot regeling van de dringende geneeskundige hulpverlening in België.

Het FDGH heeft een dubbele wettelijke opdracht van openbaar belang:

  • Het treedt op ten behoeve van artsen of ambulancediensten die door de noodcentrales 112 worden opgeroepen voor interventies voor dringende geneeskundige hulpverlening en van wie de facturen niet werden betaald.
  • Het heeft ook als opdracht zijn tussenkomsten en kosten in te vorderen bij de begunstigden van deze interventies die hun factuur niet hebben betaald.

Het FDGH voert zijn opdrachten uit volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd in de wet van 8 juli 1964 en het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het FDGH.

De opdracht van het FDGH begint na de indiening van een aangifte van schuldvordering bij het Fonds (op basis van een officieel standaarddocument) door de niet-betaalde arts of ambulancedienst.

Het FDGH is een vzw, opgericht door de verzekeringsondernemingen die de Koning bepaalt. Het wordt voor één derde gefinancierd door de Staat en voor twee derde door de verzekeringsondernemingen. Het wordt beheerd door een raad van bestuur van acht personen, die voor de helft uit vertegenwoordigers van de Staat en voor de helft uit vertegenwoordigers van de verzekeraars bestaat.

 

Home | Privacy Notice | Documentatie en interessante links

Vereniging zonder winstgevend doel erkend door Koninklijk besluit van 7 mei 1965